1xbet

Emir Verdikten Sonra Fiyat Değişirse, Emir Fiyatını da Değiştirebilir Miyim?

Emir verdikten sonra fiyat değişikliği üzerine emri değiştimek piyasaya iletilen emrin karşılanmış olup olmamasına bağlı olarak değişir. Piyasaya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış olanların karşılanmamış kısımları yatırımcı tarafından değiştirilebilir. Emrin fiyatındaki veya getirisindeki değişiklik, sayısal tutarındaki artış ve işlem yapan hesabın değişmesi zaman önceliğinin kaybedilmesine nden olur. Fakat temsilci referansı değimi ve nominal tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesine neden olmaz.

1xbet

Verilen emirlerin iptali ise ancak iletin emirlerden karşılanmamaış olanlar veya kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmamış kısımları için yapılabilir.

Emir Giriş Yöntemleri Nelerdir?

1xbet

Müşteri Emirlerinde Neler Gereklidir?

Kapanış Seansı Aşamaları Ne Kadar Sürer?

Emir Giriş Yöntemleri Nelerdir?

Emir girme teknikleri üçe ayrılır. Bunlar:

1xbet

– Basit getiri üzerinden emir gönderen menkul kıymetler: İskontolu olarak ihraç olan TL veya Döviz ödemeli menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış anaparaları

– Temiz fiyat üzerinden emir gönderen menkul kıymetler: TL veya Döviz ödemeli sabit faizli tahviller, TL/Döviz ödemeli sabit kira getiri kira sertifikaları ve ilk kupon faiz oranı sabitlenmiş TL ödemeli değişken faizli tahviller

– Kirli fiyat üzerinden emir gönderen menkul kıymetler: Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller, döviz cinsi ilk kuponu belli olmayan değişken faizli tahviller ve gayrimankul sertifikaları.

Müşteri Emirlerinde Neler Gereklidir?

Müşteri emirleri için gerekli olan şeyler aşağıda verilmiştir:

– Müşterinin veya müşterilerin ismi veya unvanı

– Müşterinin hesap numarası

– İşleme konu olan mal

– Emir tipi

– Emrin alım ya da satım emri olduğu

– Emrin fiyatı ve miktarı

– Emrin alındığı tarih ve zaman

– Eğer varsa emrin geçerlilik süresi

Yatırımcı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına verdiği emirlerde alım ve satım fiyatlarını belirleyebileceği gibi fiyat belirlemeyi tamamen Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına bırakabilir.

Kapanış Seansı Aşamaları Ne Kadar Sürer?

Yorum yapın