Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN anısına

Konular

 • Hayvan Yetiştirme ve Islahı
 • Yemler ve Hayvan Besleme
 • Yem Teknolojisi
 • Yem Katkı Maddeleri
 • Biyometri ve Genetik
 • Hayvancılıkta Biyoteknoloji
 • Arıcılık
 • İpekböcekçiliği
 • Balıkçılık
 • Hayvan Davranışları
 • Hayvan Refahı
 • Hayvan ve Çayır-Mera İlişkisi
 • Hayvancılıkta Örgütlenme
 • Hayvancılıkta Akıllı Tarım Uygulamaları
 • Hayvancılıkla İlgili Diğer Konular
 • Çiftlik Turizmi
 • Üreme Biyolojisi ve Denetimi
 • Hayvan Islahı
 • Organik Hayvancılık