Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN anısına

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 25 Eylül 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 10 Ekim 2021

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri yalnızca İngilizce olarak gönderilebilecektir.
 • Özet metinler kabul edildikten sonra tam metinler online ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bir katılımcı, en fazla 3 bildiri sunabilecektir. Bilim kurulu, bildirilerin 2'sini sözlü diğerini poster olarak kabul edebilir. 
 • Bildiri sunumu için en az bir yazar kayıt ücreti ödemelidir. Diğer bildiri sahipleri kongreyi takip etmek isterler ise ayrıca kayıt ücretini yatırarak kullanıcı adı ve şifrelerini almaları gerekmektedir.
 • Seçilen sözlü bildiriler kongre sonrasında dergi formatında sunulması halinde hakem sürecinden geçirilerek Federasyonumuz yayın organı olan uluslararası hakemli "Journal of Animal Science & Products (JASP)" dergisinde yayınlanacaktır. Dergiye gönderim ayrıntılarıyla ilgili bildiri sahiplerine bilgi verilecektir.
 • Kabul edilen E-Poster'ler kongre esnasında web sitesi Poster Alanı sekmesinde DİJİTAL olarak sergilenecektir.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Daha önce yayınlanmış ya da ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş olan özetler yüklenemez.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler) Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 500 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Kongre Sunum Dili
Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe'dir. Slaytlar ve posterlerin İngilizce hazırlanması şarttır, sunumlar Türkçe yapılabilir.

Sözlü Bildiri Sunum Kurulları

 • Bildiri sunum süresi 10 dakika, tartışma bölümü için ayrılan süre 5 dakikadır.
 • Sözlü sunumlar kongre programında belirtilen gün ve saatlerde yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
 • Slaytların İngilizce hazırlanması şarttır, sunumlar Türkçe yapılabilir.
 • Sunumların ekranda okunabilirliğini artırmak için arka plan ile yazıların zıt renkler seçilmesi tavsiye edilir.

Dijital E-Poster Hazırlama Kuralları

 • E-poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve E-poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta yada E-poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • E-poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Dijital E-Poster Teknik Özellikleri

 • PDF olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan E-Posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 6 - 12 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları faika.yapici@burkon.com adresine 20 Kasım 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak hakemler tarafından yapılacak ve hakemler tarafından bildiri sonuçları raporlanacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.

Tam Metin Gönderim Kuralları

 • Tam metin gönderimleri isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.
 • Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
 • Tam metinler kongre dijital kitabında yayınlanacaktır.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda temel beceriler)
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Tam-metin Word dosya formatında ve en az 4 (tam sayfa), en fazla 12 sayfa olmalıdır. Metin, Times New Roman, 11 yazı tipi ve boyutunda, tek aralıklı olmalıdır. Başlık Times New Roman 12 boyutunda olmalıdır.
 • Tablo, şekil, resim içerebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya Boyutu En Fazla 4mb (4000kb) Olmalıdır.

Tam metin örneği için lütfen tıklayınız.

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 14 Kasım 2021